برچسب: +Z5

یکی از خواهنندگان وفادار ما به تازگی اطلاعات جالبی راجع به محصول جدید کمپانی سونی که طبق برنامه قرار بود روز 2 سپتامبر به...

ما به تازگی گمانه زنی های زیادی در مورد سونی شنیده ایم. بحث ها در مورد یک گوشی سطح بالای جدید از این شرکت...