برچسب ها پست با برچسب "Windows was unable to complete the format"

برچسب: Windows was unable to complete the format

وقتی فلشمون فرمت نمیشه چکار کنیم؟ "مشکل فرمت فلش و رم " : گاهی اوقات فلش ها  و کارت های حافظه به کمک روش...