برچسب: Walking Dead

اکثر بازی هایی که تا کنون با عنوان Walking Dead منتشر شده بازی هایی در سبک حادثه ای ماجرایی هستند. در این بازی شما...