برچسب: Wal-Mart

سهام کمپانی آمازون در روز جمعه، 18 درصد افزایش داشت که بیش از 44 میلیارد دلار به ارزش این کمپانی افزود. بعد از رشد...