برچسب ها پست با برچسب "vega note 2"

برچسب: vega note 2

جدیدترین فبلت ، به زودی در بازار : کمپانی pantech کره که با معرفی فبلت جدید veganote گامی در عرصه تلفن همراه هوشمندتبلت گذاشت...