برچسب: Uber

وال استریت جرنال با استناد به صحبت های اشخاص مطلع گزارش کرد که، شرکت Uber Technologies اخیرا یک دوره سرمایه گذاری را به پایان...