برچسب: Tab S Pro

بازگشت در ماه ژانویه، اشاره ی بود از ساسمونگ که این شرکت در در حال کار بر روی Galaxy Tab S Pro است. از...