جنگل مرگ ( ژاپن )

۲۸ام مهر, ۱۳۹۵   نوشته شده توسط
۰  

اگر در توکیو قدم بزنید و به اطراف توجه کنید با خودتان فکر می کنید که امکان افسرده بودن در این کشور وجود ندارد ولی شما اشتباه می کنید چون امروزه ژاپن یکی از بیشترین آمار خودکشی را در جهان دارد. در سال ۲۰۱۴- ۲۵.۰۰۰ نفر در سن های ۲۰ تا ۴۴ سال خودکشی کردند

ادامه مطلب