Sony Lavender ماه آینده با عنوان Sony Xperia T4 Ultra عرضه میشود؟ .

۲۲ام تیر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

در ماه مه ، تصاویری به بیرون درز کرد  که یک تلفن با نام Sony Lavender با گودی کمتر در طراحی نشان داد.در حال حاضر، یک گزارش منتشر شده است  که این دستگاه در ماه آینده با نام  (Sony Xperia T4 Ultra (E5503 به بازار خواهد آمد. Sony Lavender ماه آینده با عنوان Sony Xperia

ادامه مطلب