برچسب: Qrio

Qrio قفل هوشمند درب سونی که با گوشی باز می شود : شرکت سونی این بار قفل هوشمندی به نام Qrio معرفی کرده است...