برچسب: prynte

قالب پرینتر. بله درست خواندید ! قاب پرینتر لقب گجتی است که همانند یک قاب به اسمارت فون شما متصل شده  و به شما...