برچسب: PES 2016

بر هیچ کس پوشیده نیست که نسخه ی سال گذشته ی PES واقعا دوست داشتنی بود. و میتوان با قاطعیت گفت که به راحتی...