برچسب: Panda

پاندای غول پیکر نوعی خرس است که با لکه های دور چشم و رنگ پوستش قابل شناسایی است که از 3 میلیون سال قبل...