برچسب: Next Plus Inverter

Versatile Next Plus Inverter V شرکت ال‌جی خنک‌کنندگی قدرتمندی در دماهای بالا نظیر 60 درجه مهیا می‌کند درحالیکه تقریباً 70 درصد در انرژی صرفه‌جویی...