برچسب: MACAN

پس از موفقیت پورشه در ارائه کاین این بار پورشه کراس اوور کوچکتری به نام ماکان عرضه کرده و نوبت به توسعه آن رسیده...