برچسب: Ios 9.3

IOS 9.3.2

یکی از ویژگی های جالب و کاربردی ای که در IOS 9.3 اضافه شد ویژگی Night Shift بود ، مدتی است که محققان به...