برچسب: Intex Aqua Q1

Intex گوشی Aqua Q1+, را با قیمت 4590 روپیه وارد لیست سایت خود کرد. تا کنون هیچ اظهار نظری راجع به این گوشی از...