برچسب: inspiron 20 dell

عجیب ترین کامپیوتر دنیا توسط دل رونمایی شد. : کیس مانیتور کیبورد باند ها کلی سیم و فیش و چند قطه دیگر بله این ...