برچسب: IFA

خانه های هوشمند آینده

سامسونگ در کنفرانس IFA 2014 :یک میلیارد "خانه آینده" در راه است.  به گزارش گروه علم و فناوری زوم تک به نقل از سامسونگ ،...