برچسب: i OS

i OS اپل ابزار کنترلی مفیدی برای والدین دارد مه به آن ها اجازه میدهد وبسایت هایی که میخواهند را بلاک کنند. به این روش: 1....