برچسب: Hangouts

گوگل بی سر و صدا قابلیت جدیدی را به برنامه ی Hangouts خود اضافه کرده است که به کاربران اجازه می دهد نوع برقرار...