برچسب ها پست با برچسب "HackerOne"

برچسب: HackerOne

یک گروه از محققان امنیتی به پشتیبانی مالی فیسبوک و مایکروسافت قصد دارند در یک کار تحقیقاتی حفره های امنیتی موجود در نرم افزار...