برچسب ها پست با برچسب "google dictionary"

برچسب: google dictionary

به تازگی گوگل امکانی به کاربران خود داده که میتوان با اضافه کردن کلمه define در قبل از کلمه مورد نظر شما میتوان معنی...