برچسب: FBI

بعد از هفته ها جدال FBI و اپل و سر باز زدن اپل در همکاری با FBI برای هک کردن آفون 5 سی رضوان...

آیا شما این را شنیده اید که پلیس فدرال آمریکا بدون این که شخص از چیزی خبر داشته باشد به کامپیوتر مورد نظر خودش...