برچسب: EyeX

می توانید تصور کنید که دیگر نیازی به کیبورد  و موشواره نیست؟احنمالا نمی توانید،باید بدانید که شرکت Tobi  موفق شده تا نیاز کاربران را...