برچسب ها پست با برچسب "E-Ink"

برچسب: E-Ink

به تازگی شرکت E-Ink که به خاطر کتاب خوان های الکترونیکی کم مصرفش مشهور شده از فناوری جدید خود تحت عنوان ACeP رو نمایی کرده...