برچسب: Droid

Moto X نسخه ی پلی ، انتظارمیرود که توسط واریزون راه اندازی شود. در حال حاضر توسط واریزون قرار است که یک گوشی دیگر...