برچسب: CEBIT 2014

این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های فناوری های نوین در جهان محصوب می شود و کمپانی های مطرح جهان آخرین دستاورد های فناوری...