برچسب: cabinet

مدیریت فایل‌ها و یا file managment در اندروید در حال بهبودی است؛ اما همچنان، گرفتن کنترل 100 درصد بر روی جایی که فایل‌ها ذخیره...