برچسب: Archos Diamond

هنوز مدت زیادی از عرضه ی گوشی ویندوزی 50 Cesium و گوشی اندرویدی Diamond S نگذشته بود که آرکوس امروز از ساخت تبلت جدیدی...