برچسب: Apple iPhone 6c

ویدیویی منتشر شده است که صفحه ی نمایش گوشی Apple iPhone 6s به رنگ خاکستری فضایی را به نمایش می گذارد و آن را...

یک عکس در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نمونه ی اولیه ی کیس های Apple iPhone 6c را نشان می دهد. این...