برچسب: AB2

چندی پیش در مسابقات Shell Eco-Marathon خودرویی حظور یافت که میتوانست با مصرف تنها یک لیتر سوخت نزدیک به 643 کیلومتر حرکت کنند. مسابقه...