برچسب ها پست با برچسب "6"

برچسب: 6

آیفون 6

بالا خره دیروز بعد از اجرای مراسم به تمام شایعات در باره ی آیفون جدید پایان داده شد. معاون مدیر شرکت اپل به مردم...