با کلید های میانبر ویندوز ۸ آشنا شوید.

۲۱ام آذر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۱  

با کلید های میانبر ویندوز ۸ آشنا شوید. شما برای آنکه بتوانید به کامپیوتر خود تسلط بیابید. و بیشتر کار هایتان را بتوانید روی کامپیوترتان پیاده سازید. باید در ویندوز کار های خاصی انجام دهید. ولی اینکه برای یک کار ساده در کامپیوترتان ، دستور العمل های زیادی انجام دهید تا به هدف کارتان برسید

ادامه مطلب