وعده وزیر ارتباطات برای کاهش مجدد تعرفه اینترنت ، اما تا چه میزان؟

۸ام شهریور, ۱۳۹۵   نوشته شده توسط
۰  

مدتی قبل، حدود ۲ ماه پیش بود که تغییراتی اساسی در زیرساخت اینترنت، مرتبط با هزینه های آن ها رخ داد.قیمت هر گیگ حجم که تا قبل از مصوبه ۳۶۰۰ تومان بود با کاهش حدود ۲۰% ای به ۳۰۰۰ تومان کاهش یافت.درست در همین زمان که جشن و سروری به پا شده بود (!) خبری

ادامه مطلب