تصویر زیبای وداع یک ستاره پیر که هابل آن را شکار کرد

۲۳ام مهر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

چند میلیارد سال پس از شروع زندگی یک ستاره، عاقبت مرگ آن فرا می رسد، اگرچه چگونگی مرگ یک ستاره به نوع و جرم آن بستگی دارد. با به پایان رسیدن ذخیره هیدروژن هسته ستاره، به واسطه غلبه نیروی گرانشی بر نیروی انبساط حرارتی تراکم هسته شروع می شود. لیکن در لایه های بیرونی تر

ادامه مطلب