پهپاد پلیس هم به دنیا تکنولوژی پای نهاد / تعقیب سایه به سایه مجرمان

۲۸ام آذر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۱  

تعقیب خودروهای سارقان حتی در سخت ترین مسیرها دیگر کاری پیچیده نخواهد بود،چون پلیس ها از این پس به کمک محصول جدید دنیای تکنولوژی خواهند توانست سارقان را چه پای پیاده و چه به همراه خودرو تا آخرین نقطه مقصدشان دنبال کرده و محل اختفاء آن ها را شناسایی کنند. پهپادها روز به روز در

ادامه مطلب