بدترین کشورها از نظر آلودگی کامپیوترها به ویروس در ۲۰۱۵ / آمریکا در رده اول

۲۴ام آذر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

غول نرم افزاری دنیا،مایکروسافت،با استفاده از داده های بیش از یک میلیارد کامپیوتر در گستره کل جهان در نیمه اول سال جاری،نمودارهای جالبی را درباره نرخ آلودگی کامیپوترها در کشورهای مختلف ارائه کرد تا ویروسی ترین کشورها خود را شناخته و برای رفع ایرادات امنیتی خود چاره ای بیندیشند.در واقع این شرکت در گزارش خود

ادامه مطلب