روبات ها به تازگی وارد نمی شوند ! آن ها مدت ها است که میان ما هستند

۱۴ام آبان, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

“ممکن است که شما حضور آن ها و قرار داشتنشان را در میان انسان ها متوجه نشده باشید،اما واقعیت این است که ربات ها اکنون یکی از تکنولوژی های عصر حاضر شده اند و صرفا یک ایده برای پیاده سازی در آینده نیستند.” این ها گفته هایی است که متخصصینی در حوزه روباتیک اخیرا در

ادامه مطلب