چاپ نوت های موسیقی برجسته به کمک پرینترهای سه بعدی

۲۳ام دی, ۱۳۹۳   نوشته شده توسط
۱  

چاپ نوت های موسیقی برجسته به کمک پرینترهای سه بعدی: استفاده از فناوری ها در مدارس و آموزشگاه های موسیقی در حال افزایش است، بطوری که پرینترهای سه بعدی کمک زیادی به استفاده از فناوری های نوین در آموزش بهتر دانش آموزان می کند. یکی از فناوری ها چاپ نوت های موسیقی به صورت برجسته برای

ادامه مطلب