محققان می گویند که اضافه کردن الیاف نانویی کربن به فلزات آنها را در برابر تششعات مقاوم می کند

۱۵ام اسفند, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

یک تیم بین المللی که توسط دانشگاه MIT رهبری می شود،به تازگی دریافته است که اضافه کردن مقداری الیاف نانویی کربن به فلزات می تواند مقاومت آنها را در برابر تششعات رادیو اکتیویته افزایش دهد،البته این متد در حال حاضر فقط در مورد فلزاتی با نقطه ی ذوب پایین مانند آلمینیوم جواب داده است،محققان می

ادامه مطلب