خبری خوب برای کاربران اینستاگرام

۱۷ام بهمن, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

کسانی که بیش از یک حساب در  شبکه ی اجتماعی اینستاگرام دارند برای مدیریت حسابهای خود باید ابتدا از حساب فعلی خارج شده و سپس به حساب دیگر خود وارد شوند که انرژی و زمانی را باید صرف این ورود و خروج نمایند. شبکه ی اجتماعی اینستاگرام به منظور تسهیل این امر اخیرا روی ویژگی جدیدی کار

ادامه مطلب