تدبیر ریاضی دانان برای تهیه بهترین پیتزا با فرمول ریاضی

۱۷ام اردیبهشت, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

تناسب ایده ال برای تاپینگ و خمیر مورد استفاده پیتزا با زبان ریاضی بیان میشود.   پیتزا و فورمول ریاضی ممکن است که فکر کنید میدانید که چطور یک پیتزای کوچک درست کنید.شما خمیر را ورز میدهید و … اما هنوز دانستنی های شما براساس حدس و گمان است.به نوبه خود یک پیتزای واقعا خوب

ادامه مطلب