فعالیت های جاسوسی در گوشی همراهتان را ردیابی کنید.

۹ام دی, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۱  

فعالیت های جاسوسی در گوشی همراهتان را ردیابی کنید. : برخی از نرم افزار های تولید شده توسط کمپانی های مختلف که می توان اپلیکیشن ، بازی و یا هر چیز دیگری باشد ، گاهی اوقات  از طرف سازنده مامور به جاسوسی از کاربران استفاده کننده از آن اپلیکیشن یا بازی می شوند. احتمال اینکه

ادامه مطلب