تست باتری گوشی های مختلف چه طور انجام می شود؟

۱۳ام بهمن, ۱۳۹۳   نوشته شده توسط
۰  

تست باتری گوشی های مختلف چه طور انجام می شود؟ : شاید برای شما هم جالب باشد بدانید رتبه بندی باتری گوشی های مختلف چه طور به دست می آید. در تست یک باتری حداقل چند هفته وقت نیاز است تا بتوانیم معیاری برای سناریوهای متفاوت استفاده ی کاربر از گوشی ارائه دهیم. ممکن است

ادامه مطلب