اینترنت پرسرعت : بهترین شرکت اینترنت پر سرعت کدام ها هستند ؟

۲۹ام آبان, ۱۳۹۳   نوشته شده توسط
۲ نظر  

اینترنت پرسرعت : بهترین شرکت اینترنت پر سرعت کدام ها هستند ؟ : شرکت تنظیم مقررات، سازمانی است که هر چند وقت یکبار شرکت های ارائه دهندگان اینترنت پر سرعت را رتبه بندی می کند. این شرکت سرانجام پس از تاخیر دو ماهه در سه ماهه دوم سال ۹۳ ارائه دهندگان برتر اینترنت در ایران

ادامه مطلب