اینترنت رسانی به ۳۷ هزار روستای کشور آغاز شد

۱۳ام مهر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

در عصر تکنولوژی که اینترنت تمامی مسافت ها را از میان برداشته و افراد از نقاط مختلف جهان می توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند و از این رو آن را به دهکده جهانی تشبیه می کنند،هنوز هم نقاطی هستند که از دسترسی به این شبکه جهانی محروم مانده اند. امروز،مسئول راهبری و پیگیری امور

ادامه مطلب