دانشمندی که خود را موش آزمایشگاهی کرد!

۱۵ام مهر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

موش های بیچاره همواره اسباب آزمایش های انسان برای پیشرفت علوم پزشکی بوده اند و دانشمندان همیشه خطرناک ترین مواد را روی آن ها امتحان کرده اند و با تماشای عکس العمل های گاه دردناک موش ها،از آزمایشات خود نتیجه گیری کرده اند. اما این بار یک دانشمند روسی به طور داوطلبانه به یک نسخه

ادامه مطلب