این خودرو را با قدرت ذهن خود برانید

۲۲ام آذر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

گویا باگذر زمان امور محال فرض شده در گذشته بیشتر و بیشتر رنگ واقعیت به خود می گیرند،تا جایی که کنترل اشیاء با قدرت ذهن نیز اکنون ممکن شده است. چندی پیش اولین خودرویی که قابلیت کنترل شدن با قدرت ذهن انسان را دارد توسط محققان دانشگاه نانکای در کشور چین ساخته شد.طبق ادعای سازندگان،عملی

ادامه مطلب