عجیب ترین خانه های جهان : قسمت دوم

۲۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۵   نوشته شده توسط
۰  

نورگیری خانه از مهمتریم فاکتور های لازم برای خرید آن می باشد ، خانه های نورگیر علاوه بر این که فضای زنده تری دارند در مصرف انرژی نیز می توانند بهتر از دیگر خانه ها عمل نمایند ، خورشید منبع تمام نشدنی (حداقل در طول عمر ما) انرژی می باشد و خانه های نورگیر می

ادامه مطلب